1. kenvn97 said: pentax gì đây bạn :v Mình cũng đang dùng Pentax nhưng ko dùng máy phim, cũng định mua máy phim và lens mf cho máy phim :)
  2. doccocaubai posted this